UPPLEV REGIONENS STÖRSTA FOLKFEST!

Årets turnering spelas den 19 maj.

Arrangör Nyköpings BIS

VAD ÄR SYFTET MED SN-BOLLEN?

 • Att skapa större gemenskap och kamratskap mellan elever och mellan klasser.
 • Verka för Fair Play enligt det beslut om
  nolltolerans som tagits av Södermanlands
  Fotbollförbund.
 • Integrera i föreningslivet genom den sport
  som är störst i alla världsdelar och kulturer.
 • Från föreningslivet erbjuda alla skolbarn
  en positiv aktivitet som förhoppningsvis
  blir en del av vardagen i barnens
  uppväxt.
 • Närma skolan och föreningslivet till
  varandra i ett samarbete som blir fruktbart
  för båda parter.
 • Stimulera till aktivitet som ger utlopp för
  energi och stärker barnens fysik.
  Stärka fotbollsintresset och rekryteringen
  av både flickor och pojkar till sporten i vår
  region.
 • Stärka fotbollsintresset och rekryteringen av både flickor och pojkar till sporten i vår region.
 • I SN–bollen är det viktiga att delta och
  ha kul i fotbollens tecken och att alla spelare
  får spela lika mycket. Därför spelar vi
  utan slutsegrare i årskurserna 1-4.

Välkomna till Rosvalla den 19 maj!

OM DU BOR I NYKÖPING SÅ LÄMNA GÄRNA BILEN HEMMA.

DET ÄR MYCKET AKTIVITETER PÅ ROSVALLA OCH ETT BEGRÄNSAT ANTAL PARKERINGSPLATSER.

Vi vill att man tänker på följande innan man anmäler lag till SN-bollen. Vid många deltagare från er klass så anmäl gärna flera lag. Idealet är ca 10 spelare per lag. Vi vill att vuxna tänker på att inga barn eller ungdomar som vill och kan vara med skall behöva känna sig utanför gemenskapen i klassen. Alla som vill ska få deltaga och känna på glädjen att deltaga i SN-bollen.

 SAMARBETSPARTNER OCH MED ARRANGÖR

HUVUDSPONSORER